• Come to a worldy city & learn about the world!

  • Experience Thessaloniki!

  • With a strong sense of mission!

  • Ζήστε τη Θεσσαλονίκη!

  • Come to the University of Macedonia!

  • Αποκτήστε ένα πτυχίο με σημαντικό αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας!

  • Βελτιώστε την ανταγωνιστική σας θέση στην αγορά εργασίας!

  • Aναπτύξτε περαιτέρω τις γνώσεις σας!

Copyright 2021 - University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

Αρχική

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's Degree in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριο (Α' Εξαμ) & Μάρτιο (Β' Εξάμ).⚠️

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: δειτε στη σελίδα Νεα/Ανακοινώσεις

Σύμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατα προτεραιότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Έντυπη αίτηση εδώ: http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/aitisi_pms_epnep.v1.pdf

2. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων εδώ: http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/EPNEP-YPDHL-2.pdf

3. Βιογραφικό σημείωμα (πρόσφατο, σε οποιαδήποτε μορφή/τύπο).

4. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).

5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε στυλ συστατικής επιστολής και οποιοσδήποτε συνδυασμός συστατικών).

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται στο τμήμα μας, για επιβεβαίωση της καλής γνώσης μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει ο υποψήφιος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και διπλωματικής εργασίας με ανάγνωση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Επικοινωνείτε ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες της συνέντευξης.

Διδακτρα 3600 (6 δοσεις χ 600 ευρω ανα δυο μηνες ) part time 12 δοσεις χ 300 σε 2 χρόνια.

Στο ΠΜΣ παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης μεσω του προγραμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020-2021

Διευθυντής προγράμματος:
Μπιτζένης Αριστείδης, Ph.d.
Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας,
www.bitzenis.eu / www.icib.eu

P:  2310.891.498
P: 2310-891465 (τηλ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICIB)

--

ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ - Πληροφορίες
κ. Αθ. Λουκίδου, Γραμματέας Μεταπτυχιακού Προγράμματος
ώρες γραφείου Δευτέρα & Τετάρτη 10:00-12:30
P: 2310-891138
F: https://web.facebook.com/epnep/
L: https://www.linkedin.com/in/epnep-uom/
T: https://twitter.com/epnep_uom
Υ: Youtube-Channel (Video ΔΕΘ 2019, Ιστορίες Αποφοίτων)
E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
(λαμβάνετε απάντηση εντός 24 ωρών)
Web Dev The GICT Lab

 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

More inNews  

Αποστολή e-mail

Επικοινωνία

ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
ΤΗΛ. 2310.891.498 (τηλ. Διευθυντής προγράμματος)
ΤΗΛ. 2310.891.465 (τηλ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICIB)
Πληροφορίες ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2310-891138
κ. Αθ. Λουκίδου, Γραμματέας Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ώρες γραφείου Δευτέρα & Τετάρτη 10:00-12:30

Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη,

E-mail: epnep (at) uom.edu.gr
Youtube-Channel  (Video ΔΕΘ 2019)

Powered & Designed by InfonetGroup