Copyright 2019 - University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

Έναρξη Υποχρεωτικών Μαθημάτων Σάββατο 2/11/2019

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 2/11/2019 ξεκινούν οι παραδόσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων με το ακόλουθο πρόγραμμα:

09.00-12.00 - Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία

12.00-15.00 - Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστ. Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής [εκτακτως μονο για το Σάββατο 2/11/2019]

[12.00-15.00] - ΠΡΟΣΟΧΗ!  για το μάθημα:
Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

ΕΚΤΑΚΤΩΣ Η ΕΝΑΡΞΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΑΒ 9/11/2019

 

Η έναρξη των επιλεγόμενων μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα σε μέρες και ώρες για τις οποίες θα ενημερωθείτε απο τους διδάσκοντες.

16th IFCS - Thessaloniki 26-29 Aug 2019

 

AT A GLANCE

The IFCS 2019 conference theme is ‘Data Analysis and Rationality in a Complex World’. The conference opening will take place on August 26 late afternoon and pre-conference workshops will be held in the morning. The conference sessions will start on August 27 in the morning, and will close on August 29 with a full day conference program. The conference will include a President’s invited session and a Presidential address, invited presentations, invited and contributed sessions.

NEWS

*A preliminary version of the conference program is now available*

*President’s Invited Talk by Prof. David J. Hand, winner of the Research Medal of IFCS*

*Abstract Submission is CLOSED.*

*BEWARE OF SCAM CALLS!* Scam offers for hotels are rampant and we can do nothing to stop them except to educate you. If you need to book hotel rooms, please book them only through the conference page,. When in doubt, email us.

*Final Call for Papers*

*Pre-conference Workshops on Compositional and Symbolic Data Analysis*

*Meet our Keynote Speakers*

*Cluster Benchmarking Challenge Second Call*

IMPORTANT DATES

Monday, November 19, 2018 Start early bird registration and abstract submission
Sunday, May 05 May 19, 2019 Deadline for abstract submission
Sunday, May 19 May 26, 2019 Notification of acceptance for abstract submission
Sunday, May 26 June 02, 2019 Deadline for early bird registration
Sunday, June 23, 2019 Deadline for standard registration
Sunday, July 21, 2019 Deadline for late registration
Monday, August 26, 2019 Conference opening and pre-conference workshops
August 27-29, 2019 IFCS-2019 conference sessions

POST CONFERENCE PROCEEDINGS

Post conference proceedings will be published in Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization (Edited by Theodore Chadjipadelis, Berthold Lausen, Angelos Markos, Tae Rim Lee, Angela Montanari, Rebecca Nugent). Single papers can be made open access on payment of the open access to Springer.

CONFERENCE AWARDS

The following awards and medals ceremony will be scheduled at the conference:

  • Helga and Wolfgang Gaul Stiftung Award (age < 30)
  • Chikio Hayashi Award (age 30 – 35)
  • IFCS Research Medal for outstanding research achievements (age > 35)
  • Student/Postdoctoral Fellow Paper Competition and Travel Award (age 22 – 29)
  • Cluster Benchmarking Competition Award

CONFERENCE FEES

  Early Bird

until June 02, 2019

Standard

until June 23, 2019

Late

until July 21, 2019

On site
IFCS Societies Member* 260,00 € 300,00 € 340,00 € 370,00 €
Non-Member 340,00 € 380,00 € 420,00 € 450,00 €
Student** 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Accompanying person*** 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Registration fees include participation to all sessions, conference material, lunches, coffee breaks and a welcome reception. The conference dinner is open to registered conference participants but additional registration is required (“See what is in the store” option in the registration page). The dinner fee is 50,00 € for regular participants and accompanying persons.

* IASC members are entitled to IFCS societies members reduced fees

** The Student fee is reserved to undergraduate, graduate, PhD students and postdoctoral fellows without a permanent position. Proof of status required.

*** The Accompanying person fee includes access to the welcome reception, lunches and coffee breaks and a tour in Thessaloniki city centre on Tuesday 27th August.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΜΣ...

Μεταξύ των αποφοίτων του προγράμματος συγκαταλέγονται οι:


ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1, ιστορικός, Βουλευτής κόμματος βουλής 2019
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2, δικηγόρος, Βουλευτής κυβερνώντος κόμματος
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 3, ψυχολόγος, π. Υφυπουργός Βουλευτής Αντιπολίτευσης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 4, οικονομολόγος, Υποδιοικητής και Αναπληρωτής Διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 5, δικηγόρος, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής κυβερνώντος κόμματος
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 6, αποφ. ΦΠ/ΑΠΘ, συγγραφέας
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 7, δικηγόρος, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Νεάπολης Συκέων
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 8, αποφ. ΕΑΠ, Τοπική Σύμβουλος Δήμου Θέρμης

Επανίδρυση ΠΜΣ - Έναρξη 5ου Κύκλου

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών me titλο

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» του Τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ του πανεπιστημιου μακεδονιασ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master's Degree in European Policies on Youth, Entepreneurship, Education and Culture).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στον 5ο κύκλο του Προγράμματος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2019, αναμένεται η εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας πρωτοκόλλησης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή (30) μεταπτυχιακών φοιτητών).Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, το τρίτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 3.600,00 €, τα οποία καταβάλλονται σε 5 ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων. Θα υπάρξει δυνατότητα καταβολής των δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματός μας  (epnep.uom.gr ή www.metaptyxiako.eu) και να βρείτε το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που διδάσκονται, τον οδηγό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, τον κανονισμό που διέπει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό καθώς και τους καθηγητές που διδάσκουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής στον 5ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού θα είναι ανοικτή για το διάστημα έως την Παρασκευή 11/10/2019 για την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών σας και ακολούθως θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τις ημερομηνίες των συνεντεύξεων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά είναι:

1. Έντυπη αίτηση από εδώ: http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/aitisi_pms_epnep.v1.pdf

2. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων από εδώ: http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/EPNEP-YPDHL-2.pdf

3. Βιογραφικό σημείωμα (πρόσφατο, σε οποιαδήποτε μορφή/τύπο).

4. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).

5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε στυλ συστατικής επιστολής και οποιοσδήποτε συνδυασμός συστατικών).

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται στο τμήμα μας, για επιβεβαίωση της καλής γνώσης μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει ο υποψήφιος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και διπλωματικής εργασίας με ανάγνωση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών:

ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Γραφείο 326 (πύργος ΚΖ, 3ος όροφος)

Υπόψη Καθηγητή Αριστείδη Μπιτζένη

Εγνατίας 156

Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και για τη διαδικασία της αξιολόγησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.metaptyxiako.eu ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2310-891490 και 2310-891747 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/).

Για την απόκτηση του πτυχίου του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εξήντα (60) από αυτές αντιστοιχούν στα 8 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι εννέα ώρες (τρεις εβδομάδες x 3 ώρες) σε κάθε μάθημα, ενώ επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και τρείς ώρες επιπλέον (1 εβδομάδα) για απουσίες δικαιολογημένες. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών ο Διευθυντής του προγράμματος αποφασίζει την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας ή την επανάληψη του μαθήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις φοιτητών, οι οποίοι για ανυπέρβλητους επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων, είναι δυνατή, με εισήγηση του Διευθυντή του προγράμματος και με απόφαση της Συνέλευσης (και εφόσον δεν αντίκειται κάτι τέτοιο στην ισχύουσα νομοθεσία), η παρακολούθηση μέχρι εννέα ωρών των μαθημάτων (3 εβδομάδες) μέσω διαδικτύου. (Θα έχει ισχύ από 1 Μαρτίου 2018 κατόπιν εγκρίσεως από τη Σύγκλητο)

Για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ., παρέχεται έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί oι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού έχουν Aναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 και μοριοδότηση σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις του 2017 που αφορούν Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, είτε επιθυμούν την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους. Επίσης, η αναγνώριση αφορά και όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ, που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΕΠΝΕΕΠ), του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-891498 // 6974038350, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.  ΕΠΝΕΕΠ

Αριστείδης Μπιτζένης,

Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

site ΠΜΣ: epnep.uom.gr // www.metaptyxiako.eu

Quick e-mail

Contact

Address: 156, Egnatia str., 54636

Thessaloniki, Greece

Tel/Fax: +30 2310891507

Fax: +30 2310891285

E-mail: info (at) epnep.uom.gr

Powered & Designed by InfonetGroup